Draudzīgs

bitēm!

Biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”

Draudzīgs bitēm

Lauksaimniecība nav iedomājama bez bitēm!

Daudzi lauksaimnieki ir arī biškopji.

Draudzīgs bitēm
Draudzīgs bitēm

Biškopji ved savus stropus uz rapšu laukiem, jo tie ir bagāti ar nektāru un putekšņiem.

Biškopība ir un paliks lauksaimniecības nozare.

Draudzīgs bitēm
Draudzīgs bitēm

Jābūt savstarpējai cieņai un saimniekošanai līdzās.

MEMORANDS

‘Draudzīgs bitēm’

Mēs, biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”, apzināmies, ka tūlītēja un pilnīga atteikšanās no ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas Latvijā nav iespējama, taču uzskatām, ka ilgtermiņā mēs Latvijā spējam izveidot lauksaimniecības produktu ražošanu, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai un videi.

Aicinām lauksaimniekus, kuri nodarbojas ar augkopību, ievērot šādas apputeksnētājiem draudzīgas prakses:

 • Stingri ievērot AAL lietošanas prasības. Nesmidzināt insekticīdu darbīgo vielu saturošus preparātus un to tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem ziedošu augu platību apstrādei dienas laikā. Insekticīdu lietošana ziedošu augu platību apstrādei ir atļauta tikai nakts laikā no pulksten 22.00 līdz 5.00.
 • Apzināt informāciju par profilaktiskiem agrotehniskajiem un citiem pasākumiem, kuri spēj nodrošināt alternatīvu sintētiskajiem AAL.
 • Apzināt un izprast medus bišu un citu apputeksnētāju nozīmi agrocenozēs un ekosistēmā kopumā.
 • Laikā, kad notiek aktīva kultūraugu ziedēšana, un sējumā novērojami apputeksnētāji, ja ir nepieciešams veikt fungicīda smidzinājumu, to darīt agrās rīta vai vēlās vakara stundās, lai mazinātu AAL nonākšanu zieda nektārā un ziedputekšņos, mazinātu iespēju bitēm nonākt kontaktā ar šiem preparātiem un lietderīgāk ierobežotu augiem kaitīgos organismus.
 • Gadījumā, ja kultūraugu ziedēšanas laikā tomēr nepieciešams veikt insekticīdu nesaturošu šķidrumu smidzināšanu diennakts gaišajā laikā, pārliecināties par apputeksnētāju neesamību konkrētajā platībā. Ja apputeksnētāji platībā atrodas, pārlikt smidzinājumu uz citu laiku.
 • Neizmantot glifosātu saturošu preparātu papuvēs ar ziedošiem augiem laika posmā no 05:00-22:00, ja tajās novēroti apputeksnētāji.
 • Ja pie apstrādājamā lauka robežas ir novietoti bišu stropi, uz kuriem norādīta biškopja kontaktinformācija, sazināties ar saimju īpašnieku, un informēt par plānotajiem darbiem.
 • Ja pie apstrādājamā lauka 3 km tuvumā ir bišu saimes, un lauksaimniekam ir praktiska iespēja informēt bišu saimju īpašniekus, informēt bišu saimju īpašniekus par plānotajiem darbiem.
 • Veidot un saglabāt mājvietas dabīgajiem apputeksnētājiem.
 • Vietās, kur šāda prakse neapdraud satiksmes vai cita veida drošību – ceļmalas, buferjoslas un neproduktīvās platības ar dabīgo veģetāciju pļaut vai smalcināt pēc ziedošo augu noziedēšanas.
 • Pēc galveno kultūraugu novākšanas sēt starpkultūras, sēklu maisījumos iekļaujot apputeksnētājiem noderīgus augus un dodot iespēju augiem noziedēt.
 • Apsvērt iespēju saimniecībai nepieciešamo ekoloģiski nozīmīgo platību vismaz 5% apmērā nodrošināt gar upēm, ezeriem, dīķiem, grāvjiem, ceļmalām un platības robežām, veidojot buferjosas ar dabīgo veģetāciju, vai augu maisījumiem, kuros ir iekļauti dažādu nektāraugi.
 • Izvērtējot iespējas, sēt buferjoslas, kuru sēklu maisījumos ir iekļauti dažādus apputeksnētājiem noderīgi nektāraugi, dodot iespēju augiem noziedēt.

Aicinām biškopjus ievērot
šādas prakses:

 • Ja biškopim ir praktiska iespēja – informēt lauksaimniekus par ieceri izvietot bišu stropus sējplatības tuvumā.
 • Gadījumā, ja nav iespējams iegūt sējumu īpašnieka kontaktinformāciju, uz izvietotajiem stropiem norādīt stropu īpašnieka kontaktinformāciju.
 • Apzināt un iespēju robežās ieviest profilaktiskos pasākumus, kuri spēj nodrošināt bišu saimju dzīvotspēju (varrozes ierobežošana, atbilstošas barības bāzes nodrošināšana, u.c. )
 • Informēt lauksaimniekus par iespējām izvietot vientuļo bišu viesnīcas saimniecības teritorijās, kā arī, iespēju robežās, skaidrot to izvietošanas, izveides un uzturēšanas principus.
 • Apzināties un izprast augkopības kultūru nozīmīgumu augkopības saimniecību dzīvotspējas sakarā.
 • Informēt lauksaimniekus par biškopībā noderīgiem nektāraugiem, un iespējām tos ietvert dažādos sēklu maisījumos
 • Veicināt vientuļo bišu un dabīgo apputeksnētāju dzīvotņu izveidi, uzturēšanu un saglabāšanu, apputeksnētājiem vērtīga buferjoslu/zālāju botāniskā sastāva izveidošanu, u.c;

DALIES AR MEMORANDU!

PIEVIENOTIES MEMORANDAM

‘Draudzīgs bitēm’

Augstākminēto uzskatu sev par saistošu un apņemos ievērot! 

Lūdzu, aizpildiet pieteikumu un nosūtiet Apvienībai par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Apvienība sazināsies ar Jums.

Pieteikumā jāaizpilda visi lauki!

MEMORANDAM PIEVIENOJUŠIES:

Valters Zelčs 

ZS “Rīveri”, Tukuma novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi 
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā 

Māris Freimanis

ZS “Buki”, Annenieku pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi 
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā 

Ieva Alpa-Eizenberga

S. Eizenberga ZS “ROBEŽNIEKI”, Salacgrīvas pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi 
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā 

Arnis Burmistris

ZS “Vilciņi 1”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi 
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā 

Matīss Pāvelsons

ZS “Palāsītes”, Ziras

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā

Māris Kreicbergs

ZS “Andulaiši”, Saldus novads, Zvārdes pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas 
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā 

Nauris Smirnovs

ZS ”Pumpuri”

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā   vientuļo bišu viesnīcas nav
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā

Normunds Feters-Fekters

SIA “Upeskalni AB”

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi 
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā 

Jānis Straģis

ZS “Krišjāņi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā

Roberts Mucenieks

SIA “Saktas ZS”, Valmieras novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā

Artūrs Grudovskis 

ZS “Lielvaicēni”, Vītiņu pagasts, Dobeles novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas  
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Laura Jaudzema

“Jaunliepu” mājas, Rikavas pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Arnis Jēkabsons

ZS “REŠŅI”, Tukuma novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Denis Rasimenoks

ZS “Dzirnavas”

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Gints Jurka

ZS “Straumēni” Tukuma novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā vientuļo bišu viesnīcas izvietotas nav 
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Mārtiņš Trons

SIA “Reits”, Ludzas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Reinis Balodis

Dunavas pagasta M. Baloža zemnieku saimniecība “Lejas Jērāni”. Sēlijā.

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Kaspars Antīpins

SIA “Lielvircava AGRO”, Jelgavas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Reinis Balodis

SIA “Eglona”, Sēlija

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Hauke Timzens

SIA “Balticagrar”

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Aigars Putra

ZA ”Pīlādži”

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Mareks Bērziņš

ZS “Lojas”, Mazsalaca, Valmieras novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Kaspars Duge

ZS “Terēņi”, Jelgavas novads Vilces pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Arnolds Jatnieks

ZS “Vaidelotes”, Bauskas nov., Codes pag.

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Reinis Rūtiņš

ZS “Zvaigznītes”, Ogresgala pagasts, Ogres novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Aivars Cimermanis

ZS “Aņģi”, Dobeles novads, Bērzes pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Māris Bērziņš

ZS “Rīgmaļi”

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Edgars Ukše

ZS “Rožlejas”, Džūkstes pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Kaspars Skranda

SIA “Karlīnes dārzi”, Zosēni

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Āris Kaģis

ZS “Bērši”, Plāņu pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Matīss Grīnbergs

ZS “Adzelvieši”

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Raivis Apse

ZS “Mazannīcas”, Bauskas novads, Īslīces pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Andris Dietlavs

ZS “Ķeņģi”, Valmieras novads, Dikļu pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Aigars Oļukalns

 ZS “Grāvīšu mājas”, Praulienas pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Elvis Lazdiņš

ZS “Lazdiņi”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Elvis Lazdiņš

SIA “Latvijas Grauds”, Zebrenes pagasts, Dobeles novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Martins Flaksis

ZS “Krastmaļi”, Dunalka

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Valdis Možvillo

SIA “TĒRAUDIŅI”, Aloja, Vidzeme

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Toms Knope

ZS “Rudeņi”, Jelgavas novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Edgars Elstiņš

SIA “PALSA” Smiltenes novads, Variņu pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Rinalds Bārs

SIA “Vanči”, Vecsvirlauka

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Gatis Gailītis

SIA “Luuker”, Ogres novads, Meņģeles pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Romāns Kursītis

ZS “Rožkalni”

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Baiba Mikāla

SIA “Upeskalni AB”, Padures pagasts, Kuldīgas novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Aivis Aizsilnieks

SIA “Palsa”, Smiltenes novads, Variņu pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Reinis Lazdāns

ZS “Lazdiņi”, Augšdaugavas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Jānis Krieviņš

ZS “Melderi”, Krimuldas pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Ivars Gruduls

ZS “ĀBELES’, Varakļānu novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Olegs Gekišs

“Zaļmuiža”, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Māris Zalāns

ZS “Drivas”,  Preiļu novads, Saunas pagasts

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Dāvis Pundurs

ZS “ĢĒĢERI”, Nereta, Pilskalne, Aknīste, Rite

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Jānis Pundurs

ZS “TĀLUMI”, Nereta

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Raitis Ence

ZS “RAITI”, Vītiņu pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Edvīns Sarkans

ZS “Liepas”, Ludzas novads, Pušmucovas pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Persijs Kaufmanis

ZS “Jušķēni”, Jušķēni, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Dainis Druseiks

ZS “Paegļi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Gita Evertovska

ZS “Kalna Brinģini”,  Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēju izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Artūrs Tjušs

ZS “Laukmaņi”, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Artūrs Tjušs

ZS “Meža Grumuži”, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Jānis Salmans

ZS “Salmaņi”, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Markus Schulte Hoette

SIA “Rapsulauks”, Saldus novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Toms Bērziņš

SIA ,,Kalna Tomēni”, Smiltenes pagasts

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Rainers Viniarskis

ZS “Boļi”,  Svētes pagasts, Jelgavas novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Anna Rasimenoka

ZS “Bangas”, Krimuldas pagasts,  Siguldas novads

 • Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Austris Vārna

ZS “Dālderi”, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Guntars Kauliņš

ZS Lieknes, Matkules pagasts, Tukuma novads

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Vēsma Veģere

ZS “Urštēni”, Rundāle

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Ivars Punka

ZS “Palejas”, Rundāle

 • Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
 • Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
 • Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā  

Uzlīme

‘Draudzīgs bitēm’

Zemnieku saimniecības, kas parakstīs memorandu un apņemsies īstenot labās prakses, saņems kvalitātes zīmi – uzlīmi “Draudzīgs bitēm”. Dzeltenā uzlīme uz lauksaimniecības tehnikas būs apliecinājums, ka zemnieks ievēro apputeksnētājiem draudzīgas prakses.

Draudzīgs bitēm uzlīme

Biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”

Reģ. Nr. 40008304855

Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Lietuvas iela 16A, LV-3023

Epasts: [email protected]

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes.
Vairāk par to lasiet šeit